#انتظار یا علّافی؟!

آدم شکمباره ای نیست
ولی خب از  طهر کم کم به فکر افطارش بود.
حریص و طماع نبود ولی #منتظر بود.
وقتی سعی و تلاشش برای تدارک دیدن یک افطاری خوب و سالم و مقوی رو دیدم
گفتم چیکار میکنی؟ هنوز که اذان نگفته!
گفت #منتظرم اذان بگه.

یه لحظه از خودم و
#انتظارم و
صاحب الزمانم و
ادعاهای پر تمتراقم
#شرمنده شدم.


انگار به کلی فراموش کردم که قراره انتظار، افضل اعمال باشه
تکرار میکنم افضل اعمال
یعنی انتظار در شیعه خودش یک عملـِــه نه ترک عمل.

آن سفَر کرده که صد قافله دل همرَه اوست
هر کجا هست خدایا بسلامت دارش.
۰ نظر ۰ لایک :)
درباره من
با دقت زندگی کنیم.
هر طور که درست میدانیم، اما در بارۀ زندگیمان و چگونگی گذران عمر فکر کنیم و تصمیم بگیریم.
بی دقت گذراندنش مسلماً کار غلطیست.
یکبار برای همیشه چهار چوب های خودمان را پی ریزی کنیم.

زندگی کنیم، نه فقط زنده بمانیم.

محمد جواد قسوری
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان